Raport środowiskowy

13 września

Mając na uwadze Państwa liczne zapytania dotyczące masztu radiowo-telewizyjnego, zachęcamy do zapoznania się z raportami, które są do pobrania na stronie Warmińskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa W-M przeprowadzone w 2012 r.:

http://www.wios.olsztyn.pl/gios-rwms-w-olsztynie/monitoring/monitoring-pem/

Raport o stanie środowiska województwa W-M w 2017 r.:

http://www.wios.olsztyn.pl/gios-rwms-w-olsztynie/raporty-o-stanie-srodowiska/

 

Ponadto udostępniamy do wglądu Sprawozdanie nr 11034/S/2019 z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wykonanych dla celów ochrony środowiska z dnia 22.08.2019 r., którego wyniki pomiarów pokrywają się z wynikami wykonanymi przez inspektorat. Pomiary wykonał przedstawiciel Laboratorium Badawczego Gonet i Wspólnicy, którego specjalnością są pomiary PEM dla celów BHP i Ochrony Środowiska.

Wszystkie dokumenty podkreślają, iż pomiary zarówno dla całego województwa w tym osiedli: Pieczewo, Jaroty, Nagórki nie przekraczają i są dalekie od dopuszczalnej wartości granicznej wynoszącej 7V/m.

PS … nie taki diabeł straszny, jak miejscowa legenda głosi 🙂